image
Billedet på sidehoved

PALS på Grejsdal Skole

Efter en længere process internt på skolen i efteråret 2014 valgte vi på Grejsdal Skole at blive PALS skole. PALS står for Positiv Adfærd i Læring og Samspil (tryk her for at læse en infopjece for fagfolk). Som en del af processen vil personalet (i samarbejde med forældre og elever), udarbejde en række forventninger til hvilken adfærd vi ønsker på skolen. Fokus vil være på positiv feedback og en række klare forventninger i alle skolens arenaer.

Processen foregår i årene 2015-2017 og faciliteres af en PALS konsulent via vores tovholder Linne på skolen. Hver måned afholder hele personalet på skolen et temamøde hvor forskellige PALS-relevante emner drøftes, f.eks. hvordan yder personalet et godt tilsyn i elevpauser. Disse møder er i forvejen planlagt og bliver efterfølgende evalueret af skolens PALS styregruppe som er en mindre gruppe medarbejdere fra alle skolens faggrupper.