image
Billedet på sidehoved

Aktuelt

Mini League 2017

Et samarbejde mellem Grejsdalens Børnehus, Paddehatten og Grejsdal Skole
Nyhed billede
Siden 2015 har Paddehatten, Grejsdalens Børnehus og Grejsdal Skole samarbejdet om MiniLeague - et koncept, som minder om First Lego League og tager afsæt i innovation/entreprenørskab, hvor eleverne skaber eller genopfinder inden for et tema. Årets tema har været ”Dyr i zoo”

Arbejdet med Mini League tager afsæt i det naturfaglige felt samt innovative og kreative processer, hvor børn i samarbejde skaber nyt. Rammen for arbejdet er beskrevet i en mappe med ideer samt en tilhørende inspirationskasse. Der arbejdes med følgende faser: 1) Tænk på det og tal om det, 2) Undersøg det, 3) Opfind det, 4) Del det, 5) Vis det. Til inspiration for pædagoger og børnehaveklasseledere er der udarbejdet en mappe med ideer og tillige er der en kasse med inspirationsmateriale til hver institution, som børn og voksne kan dykke ned i og bruge som afsæt for arbejdet. Paddehattens, Grejsdalens Børnehus’ og Grejsdals Skoles personale har planlagt og gennemført forløbet.

De ældste børn i børnehaverne og de yngste i skolen har siden sommerferien arbejdet i mindre grupper om at opfinde deres bud på fremtidens zoo. De har talt om det gode liv i zoo, de har læst og lært om dyr og deres udseende og føde mm. Personalet har tilrettelagt processer, som fører eleverne ind i en forståelse af temaet og arbejdet med arbejdstegninger og bygning af de tanker børnene har gjort sig om det gode dyreliv i zoo.

Fredag den 10. november inviterede vi forældrene til at overvære, at børnene udstillede deres produkter og dermed viste dem frem (pkt.5). Det var en fantastisk dag med forventningsfulde børn og forældrene. Børnene var fortællelystne og begejstringen og stoltheden lyste ud af dem.
Der var forskellige kategorier, så alle børn gik derfra med en medalje og et diplom. Inden præmie-overrækkelsen havde dommerne (som er lederne fra de tre institutioner) talt med alle grupper og set produkterne.

Der var ca. 65 børn involveret i projektet og det blev tilrettelagt og gennemført af pædagoger og personale fra de to børnehaver og skolen.

Projektet evalueres af personale og ledelse fra alle tre institutioner. Beskrivelse af projektet og SMTTE for samarbejdet mellem Grejsdalens Børnehus, Paddehatten og Grejsdal Skole kan fås ved henvendelse til skolen.

Venlig hilsen
Connie Tolderlund Hadberg, Grejsdal Skole

15-11-2017 CN