image
Billedet på sidehoved

Fra børnehave til skole

Grejsdal Skole har et godt samarbejde med de to børnehaver, der ligger i skolens distrikt. Grejsdalens Børnehus, Paddehatten og Grejsdal Skole har siden 2014 samarbejdet tæt og vi udarbejder hvert år et årshjul, hvor der planlægges konkrete aktiviteter, hvor de ældste børn i børnehaverne og de yngste i skolen mødes. Et af tiltagene er MiniLeague, som der ligger en beskrivelse af, som tager afsæt i innovations-/entreprenørskabs arbejdsmetode og som munder ud i en udstilling, hvor alle elevernes arbejder udstilles og belønnes.

Desuden besøger børnehaverne skolen nogle gange i løbet af året inden førskolen starter 1. april. Vi har siden 2015 hvert år lånt en pædagog fra en af børnehaverne til førskolen (1. april - 30. juni), så der sikres en god overgang mellem den kultur, der er i en børnehave til den kultur, der er i en skole. Vi har rigtig gode erfaringer med denne ordning.