image
Billedet på sidehoved

Støttekammeraterne "Agenterne 00 mobning" 

 
"Mobning er ingen leg, så vær sej og sig nej”

Der udpeges 2 børn fra hver klasse, gerne en dreng og en pige. Støttekammeraterne vælges for 2 år ad gangen.

Lærer og pædagog teamet skal fortælle hele klassen om ” Agenterne 00 mobnings” arbejde på Grejsdal skole. Skolens ressourcepersoner kan også bestilles til at fortælle for klassen. Man kan fx også vælge at se videofilmen om ”mobning” med klassen. Klasseteamet skal, efter at de børn som måtte være interesseret har meldt sig, udpege støttekammeraterne. Valget bør falde på elever der har en vis "autoritet", som er venlige samt hjælpsomme overfor de andre børn. Tillige bør det være børn, som har socialt overskud og er vellidt i klassen.

Støttekammeraterne skal ikke fungere som gårdvagter eller politibetjente. Det er ikke børnenes eller støttekammeraterne ansvar. hvis der sker mobning eller der er børn som ikke trives på Grejsdal skole. Kun hvis de føler at de tør og alt efter hvilket klassetrin det måtte handle om, skal støttekammeraterne gå ind i konflikterne med mobning. De skal opfordres til at sige det til deres lærere/pædagoger eller en voksen, som de mener de er fortrolige med, hvis de er vidne til at der sker mobning. Det er ikke at sladder.

Lærer og pædagog teamet skal jævnligt tage snakken om trivsel på klassen og opfordre til at klassen gør brug af deres støttekammerater. Jævnligt skal teamet gøre brug af de informationer som støttekammeraterne må ligge inde med, set i forhold til det ” liv” der måtte foregå børnene imellem. Teamet skal være åbne og aktive overfor de oplysninger der måtte komme fra støttekammeraterne og de månedlige møder der afholdes med alle støttekammeraterne og undertegnede.

Med venlig anti - mobbe hilsen børnehaveklasseleder Kirsten Munk.