image
Billedet på sidehoved

Konsultation+ på Grejsdal Skole

På Grejsdal Skole samarbejder vi med psykolog René Hald fra Tværfagligt Center for Børn og Unge (TCBU), socailfaglig rådgiver Mette Dinesen samt sundhedsplejerske Annette Kobberø. Det tværfaglige samarbejde er et samarbejde mellem flere forskellige forvaltninger/afdelinger/faggrupper med henblik på at etablere en koordineret og helhedsorienteret indsats i forhold til barnet/familien. Hvis en lærer eller en elev/forælder ønsker at drøfte noget i forhold til sundhed og trivsel benytter skolen sig af dette samarbejde.

Vi holder fast nogle datoer åbne til konsultation+, hvor vi drøfter en elevs sundhed eller trivsel, hvor vi inviterer lærere/pædagoger og forældre. Når vi drøfter en elev på konsultation+ spørger skolen altid barnets forælder/værge om tilladelse, og vi foretrækker, at forældrene deltager i mødet.


Faste deltagere i konsultation+

  • Connie Tolderlund Hadberg, Mødeleder (Skoleleder)
  • Mette Dinesen, Socialfaglig rådgiver
  • René Hald, Skolepsykolog
  • Annette Kobberø, Sundhedsplejerske


Møderne aflyses, hvis der ikke er bekymringer til drøftelse.


Sådan får man sin bekymring på konsultation+

Vurderer man, at en bekymring bør drøftes kontaktes mødelederen senest tre uger før mødets afholdelse. Bekymringen skal inden være drøftet med nærmeste leder og denne kan evt. deltage på mødet. Mødelederen sætter punktet på dagsordenen og sender det til medlemmerne. Det er nødvendigt, at den der bringer en bekymring til mødet, har beskrevet sin bekymring inden mødet. 

Kontaktoplysninger på mødeleder:
​Connie Tolderlund Hadberg