image
Billedet på sidehoved

Skoleudvikling

Vi går som skole meget op i at udvikle og tilpasse os, derfor er der også ofte projekter og andre initiativer som vi melder os til. For at skabe begejstring, nysgerrighed og sidst men ikke mindst fantastisk læring og dannelse for eleven.
Herunder kan du se en liste over udvalgte projekter som skole har deltaget i eller initieret.

Børns forestillingsevne - et Kaospilotprojekt med Niklas Wriedt (2016)

Niklas var som en del af sit Kaosprojekt ved at lave en bog som skal få børn til at tegne mere, og få en skarpere forestillingsevne. Niklas havde et forløb i alle skolens klasser hvor deres forestillingsevne og tegneegenskaber blev afprøvet og udviklet. Børn og voksne var meget glade for processen og skolen har fået et ekstra fokus på barnets forestillingsevne og tegneegenskaber.

 

Programmering i mellemtrinnet - et samarbejde med AppAcademy (2016)

Som en del af det 21 århundredes kompetencer, spiller programmering og det at kunne bryde komplekse konstruktioner. Derfor ansøgte skolen om penge til at udvikle et forløb hvor elever børneprogrammerer (blok-programmering) for at lave computerspil og andre programmer.

 

Yes - det er mandag og jeg skal i skole (2011)

Vi lavede et projekt hvor vi gjorde op med den gamle mekaniske tænkning. En skole hvor ledelse , medarbejdere og elever mestrer at håndtere kompleksitet på hver deres niveau. For at nå målet inddrog vi entreprenørskab og innovative lærerprocesser. Vi benyttede en model der hedder Bøvlets innovative potentiale, som er udviklet på Center for Undervisningsmidler i Vejle. Dette dannede grobund for elev- elev lærings fællesskaber også kaldet collaborative læringsfællesskaber. Grundforståelsen er, at det er nødvendigt at udvikle entreprenørielle, innovative og kreative kompetencer så svar på problemer ikke bliver svar på gårsdagens problemer, men på morgendagens.

Link til Fondsansøgningen