image
Billedet på sidehoved

Barnets ansvar på Grejsdal Skole

For at vi alle er enige om hvordan vi skal forholde os til ansvar på skolen, så har vi her lavet en lille brochure, som hurtigt forklarer hvor I og vi skal stå, hvis uheldet er ude.

Helt basalt: hvis en af skolens elever med vilje eller ved grov uagtsomhed ødelægger ting eller udleverede undervisningsmaterialer, vil regningen blive sendt til forældrene. Har eleven forårsaget skade på andre børn eller deres ting, vil der kunne kræves erstatning af barnet/værgen.

Der er fire typer ansvar

Når det drejer sig om et barn under 15 år, sammenligner man ikke med en voksen. Derimod ser man på hvordan et barn på samme alder normalt ville handle i en tilsvarende situation.

 • En pige åbner en dør og rammer en på den anden side, der får ødelagt sit ur.
  Pigen kan ikke gøre for, at hun rammer uret. Det kaldes hændeligt uheld, og den, der har lidt skaden (den skadelidte), har ikke krav på erstatning.
   
 • To piger pjatter på fortovet. De ser sig ikke for, og den ene går ud foran en cyklist, som vælter og brækker armen. Pigen handlede uforsigtigt.
  Det kaldes simpel uagtsomhed. Derfor skal hun betale erstatning.
   
 • En dreng snupper en iPad fra en kammerat og kaster den op i luften. Han taber iPad'en, og den går i stykker.
  Drengen ved, at han risikerer at tabe iPad’en. Alligevel kaster han rundt med den. Det kaldes grov uagtsomhed. Derfor skal han erstatte iPad’en.
   
 • En dreng kaster en sten gennem en rude på skolen, fordi han er sur over, at en Iærer har skældt ham ud.
  Drengen ødelægger ruden med vilje. Det kaldes forsæt, og han skal betale erstatning.

Da lovgivningen, pr. 1. januar 2012, er blevet ændret, er det ikke længere lovligt kollektivt at tegne børneulykkesforsikringer for børn og unge i kommunale institutioner og skoler. Derfor opfordres I til at tegne en ulykkesforsikring for barnet. Uden en ulykkesforsikring vil hændelige uheld med briller, legeme eller tænder ikke være dækket.

Ved tingsskade kan der ikke gøres erstatningsansvar gældende over for et barn, hvis skadeslidte har tegnet en tingsforsikring (f.eks. en indbo- eller kaskoforsikring), der dækker skaden. Det gælder dog ikke, hvis barnet har forvoldt forsætligt eller ved grov uagtsomhed.
 

 

Udlån af devices på Grejsdal Skole

På Grejsdal Skole vil vi gerne blive ved med at tilbyde en tidssvarende undervisning til eleverne. Vi har høj fokus på brugen af digitale medier, elevernes digitale dannelse og i det hele taget, hvordan vi giver dem de bedste muligheder for at begå sig også uden for og efter folkeskolen.

Derfor har vi fra skolens side, prioriteret at indkøbe iPads, bærbare computere og lignende, så vi fortsat får et miljø, som bidrager til optimal læring. På sigt, er det som nævnt i den kommunale digitaliseringsstrategi bring your own device (BYOD), som kommer på tale, men indtil da, går vi som skole foran.

Dette betyder dog også, at alt det formelle skal være på plads, så vi alle gør hvad vi kan for at passe på vores devices, men også at ingen er i tvivl om processen, hvis uheldet er ude.

Præmisser for udlån af en device til den enkelte elev:

 • Devicen bliver udlånt til brug på skolen og kun til brug i undervisningen.
 • Devicen stilles til opladning efter endt brug i den tildelte hylde i sikringsskabet.
 • Retningslinjer for brug af digitale medier på Grejsdal Skole er gældende!
 • Eleven er erstatningspligtig overfor Grejsdal Skole, såfremt der påføres devicen skade.
  Vedr. ansvar, se brochuren, Barnets ansvar på Grejsdal Skole.
  Dog har bestyrelsen besluttet, at det kun er ved grov uagtsomhed og forsæt, at I er erstatningspligtige.
  Ydermere anbefales det at tage en snak med jeres forsikringsselskab for at høre hvordan I er dækket.

Grejsdal Skole har lavet en aftale med et lokalt firma, som bl.a. kan udskifte en iPad skærm for ca. 450 kr. dog devicen altid forbi skolens kontor da vi skal administrere reparationen.

Formelt foregår låne-processen på følgende måde:

 • I som forældre taler med jeres barn om indholdet af dette dokument.
 • Derefter bliver devicen registreret ved udlån på biblioteket (det er elevens ansvar at devicen bliver registeret afleveret ved aflevering via bibliotekets lånesystem).

Eksterne links: