image
Billedet på sidehoved

Ledelsesgrundlag

Skolens ledelse arbejder i team. Ledelsesgrundlaget og fordelingen af arbejdsopgaver og ansvarsområder er udgangspunktet for den daglige ledelse på skolen og for arbejdsmetoderne i ledelsesteamet.  Ledelsen omfatter den pædagogiske og administrative ledelse, personaleledelsen, ledelse af kontoret, beslutninger vedr. den enkelte elev samt forældrekontakten. Ledelsesgrundlaget skal ses i forhold til skolens størrelse, kultur og værdigrundlag. Ledelsen arbejder værdibaseret, med fokus på uddelegering og inddragelse, samt med en stor tillid til medarbejdernes kompetence og vilje til at arbejde med og løse skolens mangeartede opgaver.

Status

Ledelsen er en del af undervisningen, idet viceskoleleder og skoleleder har undervisningsrelaterede opgaver, bl.a. vejledning og vikartimer. Som ledende pædagog, deltager denne periodevis i SFO´en i åbningstiden. Skolesekretæren træffes på skolen 3 dage om ugen, nemlig tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 8-15.

 • Skoleleder: Connie Tolderlund Hadberg
 • Viceskoleleder: Søren Sønderskov 
 • SFO leder: Christina Andreassen
 • Skolesekretær og økonomisk medarbejder: Linda Neermann
 •  
 • Målsætning:

  • At medarbejderne opfatter alle i ledelsen som synlige og tydelige

  • At eleverne oplever tydelige voksne/tydelig ledelse

  • At forældrene oplever tydelig ledelse

  • At medarbejderne udtaler, at de trives på skolen og udtrykker glæde

  • At eleverne udtaler, at de trives på skolen og udtrykker glæde

  • At forældrene udtaler, at de er tilfredse med skolen og udtrykker det over for medarbejdere og ledelsen

  • At skolens sekretær er en del af ledelsen

  • At koordinatoren er ledelsens sparringspartner

   

  Organisering:

  Skolebestyrelsen: Skoleleder tilforordnet skolebestyrelsen som referent. I praksis deltager også viceskoleleder.

  Kontormøde: der holdes kontormøde hver tirsdag kl. 08.15. Deltagere er Connie, Charlotte, Linda og Lars

  Lederteam: Der holdes ledermøde hver tirsdag kl. 09.00-10.00, udvides efter behov med temamøder, f.eks. skoleårets planlægning.

  På lederteammøder med økonomi el.lign. deltager Linda.

   

  MEDudvalg: møder organiseret i kalender samt evt. ekstraordinære møder. Medlemmer er: Anette (TR), Torben (AMR), Linne, Charlotte og Connie

  Arbejdsmiljøudvalg: fastlagte møder i kalender samt evt. ekstraordinære møder. Torben (AMR) og Connie.

   

  Pædagogiske temamøder: fastlagte møder i kalender, samt evt. ekstraordinære møder. Al pædagogisk personale.

  Teammøder: der er to storteam: Lille og store afdeling. Teamkoordinatorer er Lotte og Ole.

  Desuden samarbejde i klasseteam.

  PALSteam: tilrettelægger forløb for personalet; Linne, Anette, Kirsten, Connie

   

   

  Personale

   

  Skoleleder: Connie Tolderlund Hadberg (CH)

  Viceskoleleder: Søren Sønderskov (SØ)

  SFO leder: Christina Andreassen (CA)

  Skolesekretær/økonomi: Linda Neermann (LN)

  Teknisk Serviceleder: Lars Henneberg (LP)

  Tillidsrepræsentant for lærerne: Anette Damgaard (AD), suppleant Lene Hildebrandt (LH)

  Tillidsrepræsentant for Pædagogerne:

  Arbejdsmiljø-repræsentant: Torben Sørensen (TS)

  Lærerteam-koordinatorer: Lotte Stork (LS) – Indskoling, Ole Munch (OM) – Mellemtrinnet

  PALStovholder: Linne Østergaard (LØ)

    

  Administration

  Titel

  Ansvarlige

  Beskrivelse af opgave

  CH

  CN

  LN

  LP

  TR

  AMR

  Koor.

  Pæd. per.

  Elever / TEA

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

  Buskort / transport

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

  SkoleIntra

  1

   

  1

   

   

   

   

   

   

  Post

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

  Købekort

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

  Administration personale

  1

   

  1

   

   

   

   

   

   

  Indkøb

   

  1

  1

  1

   

   

   

  1

   

  Kontakt til pressen

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hjemmeside

   

  1

  2

   

   

   

   

   

   

  Skolebestyrelse

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vikardækning

   

  1

  2

   

   

   

   

   

   

  Arbejdsmiljøgruppe

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  MED-udvalg

  1

   

  2

   

   

   

   

   

   

  Opstart af nye elever og personale

   

   

  1

  2

   

   

   

   

  2 LP instruktion it. tyverialarm

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Arrangementer og traditioner

  Titel

  Ansvarlige

  Beskrivelse af opgave

  CH

  CN

  LN

  LP

  TR

  AMR

  Koor.

  Pæd. per.

  Skolefest

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

  Forårskoncert

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

  Skolens årshjul

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  Forældreforening

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

  Juleafslutning

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

  Fastelavn

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

  Høstfest

   

  1

   

   

   

   

   

  1

   

  Skolefotografering

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bygninger og udendørsarealer

  Titel

  Ansvarlige

  Beskrivelse af opgave

  CH

  CN

  LN

  LP

  TR

  AMR

  Koor.

  Pæd. per.

  Rengøring

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

  Vedligeholdelse

  1

   

   

  1

   

   

   

   

   

  Skrald

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

  Årstidsbestemt vedligehold (snerydning, græsslåning osv.)

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Elevinddragelse

  Titel

  Ansvarlige

  Beskrivelse af opgave

  CH

  CN

  LN

  LP

  TR

  AMR

  Koor.

  Pæd. per.

  Elevråd

  1

   

   

   

   

   

   

  2

   

  Færdsel

   

  1

   

   

   

   

   

  2

   

  Støttekammerater

   

  1

   

   

   

   

   

  2

   

  Legepatrulje

  1

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Inklusion

  Titel

  Ansvarlige

  Beskrivelse af opgave

  CH

  CN

  LN

  LP

  TR

  AMR

  Koor.

  Pæd. per.

  TCBU

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  TVÆRS

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  Elevsager

  1

  1

   

   

   

   

   

   

   

  Forældresamarbejde

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  Supplerende faglig undervisning

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Læringscenter

  Titel

  Ansvarlige

  Beskrivelse af opgave

  CH

  CN

  LN

  LP

  TR

  AMR

  Koor.

  Pæd. per.

  Vejlederfunktioner

   

  1

   

   

   

   

   

  2

   

  Test og prøver

  1

   

  2

   

   

   

   

  3

   

  Trivselsundersøgelser for elever

  1

   

  2

   

   

   

   

   

   

  Forældretilfredshedsundersøgelser

  1

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Overgange

  Titel

  Ansvarlige

  Beskrivelse af opgave

  CH

  CN

  LN

  LP

  TR

  AMR

  Koor.

  Pæd. per.

  Samarbejde med dagtilbud

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  Samarbejde med Midtbyskolen

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indskrivning

  2

   

  1

   

   

   

   

   

   

  Førskole

   

  1

  2

   

   

   

   

   

   

  Udslusning til andre skoletilbud

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  Skolestart – 0. klasse

  1

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Personale

  Titel

  Ansvarlige

  Beskrivelse af opgave

  CH

  CN

  LN

  LP

  TR

  AMR

  Koor.

  Pæd. per.

  Arbejdstid

  1

   

  2

   

   

   

   

   

   

  TRIO

  1

  3

  2

   

   

   

   

   

   

  Ansættelse og afskedigelser

  1

   

  2

   

   

   

   

   

   

  Kurser og uddannelse

  1

   

  2

   

   

   

   

   

   

  Medarbejderudviklingssamtaler

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  Teamudviklingssamtaler

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lederudviklingssamtaler

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tjenestefrihed

  1

   

  2

   

   

   

   

   

   

  Særlige ordninger

  1

   

  2

   

   

   

   

   

   

  APV

  1

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

  Pædagogik

  Titel

  Ansvarlige

  Beskrivelse af opgave

  CH

  CN

  LN

  LP

  TR

  AMR

  Koor.

  Pæd. per.

  Pædagogiske temamøder

  1

  1

   

   

   

   

   

   

   

  Teamsamarbejde

  1

  1

   

   

   

   

   

   

   

  Skoleudvikling

  1

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  SFO

  Titel

  Ansvarlige

  Beskrivelse af opgave

  CH

  CN

  LN

  LP

  TR

  AMR

  Koor.

  Pæd. per.

  Bemandingsplan

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

  Bemandingsplan (skolefrie dage)

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

  SFO-møder (dagsorden, referat mm.)

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

  Mål og indhold

  2

  1

   

   

   

   

   

   

   

  14-dags planer

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

  Tabulex

   

  1

   

   

   

   

   

  2

   

  Praktikkoordinator

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Skoleudvikling – strategiplan

  Titel

  Ansvarlige

  Beskrivelse af opgave

  CH

  CN

  LN

  LP

  TR

  AMR

  Koor.

  Pæd. per.

  Procesplan

  1

  1

   

   

   

   

   

   

   

  Teamudviklingssamtaler med forvaltningen

  1

  1

   

   

   

   

   

   

   

  Videreuddannelse for skoleledelsen

  1

  2

   

   

   

   

   

   

   

  Kvalitetsrapport

  1

  2

  2

   

   

   

   

   

   

  Aftale- og dialogstyringsdokument

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Skoleårets planlægning

  Titel

  Ansvarlige

  Beskrivelse af opgave

  CH

  CN

  LN

  LP

  TR

  AMR

  Koor.

  Pæd. per.

  Fagfordeling

  1

  2

   

   

   

   

   

   

   

  Timefordelingsplan

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  Opgaveoversigter

  1

  2

  2

   

   

   

   

   

   

  Skemalægning

  1

  1

   

   

   

   

   

   

   

  Lokaleplan

  1

  1

   

   

   

   

   

   

   

  Teamdannelse

  1

  1

   

   

   

   

   

   

   

  Arbejdsdags-kalender (inkl. SFO lukkedage)

  1

  1

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Økonomi

  Titel

  Ansvarlige

  Beskrivelse af opgave

  CH

  CN

  LN

  LP

  TR

  AMR

  Koor.

  Pæd. per.

  Budgetlægning

  1

   

  2

   

   

   

   

   

   

  Budgetopfølgning og regnskab

  1

   

  1

   

   

   

   

   

   

  Økonomisk ledelsessyn

  1

   

  1

   

   

   

   

   

   

  Fakturering, udlæg mm.

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

  Løn

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

  Leverandørkontakt

   

  1

  1

  1

   

   

   

  1

   

  Forventet regnskab (lønsimulering)

  1

   

  1