image
Billedet på sidehoved

Forventninger

Skolens forventninger til forældrene og personalet er, sammen med skolens værdigrundlag, principper og ordensregler, de elementer, der tegner Grejsdal Skole. Disse elementer skal være med til at sikre elever og personale en tryg og udviklende arbejdsplads. Vi ønsker hermed at give forældrene indsigt i, hvad vi står for. Vi forventer, at I bakker os op, mens jeres barn går på skolen.

Forventningerne blev revideret foråret 2008 af skolens forældre og personale og efterfølgende godkendt i skolebestyrelsen og drøftet pædagogisk råd samt MEDudvalg.

Til forældrene
 
Grejsdal skole forventer:
At dit barn er velforberedt. Ved det forstår vi, at dit barn:
 • er udhvilet og møder til tiden
 • har madpakke med
 • har fået hjælp til at pakke tasken med de nødvendige ting (penalhus, bøger, hæfter og idrætstøj)
 • har fået lavet lektier
At du vil indgå i et positivt og konstruktivt samarbejde med skolen. Ved det forstår vi, at du:
 • kender skolens værdigrundlag, principper og ordensregler
 • deltager i forældremøder og skole/hjem-samtaler
 • henvender dig til klasseteamet eller anti mobbeteamet, hvis du får kendskab til mobning på skolen
 • er loyal og ikke omtaler skolen og dens personale negativt, mens der er børn tilstede
 • i konfliktsituationer er parat til at vurdere en sag fra flere sider og primært henvender dig til den, som konflikten drejer sig om
At du støtter os i at lave en skole, hvor alle kan være. Ved det forstår vi, at:
 • personale, elever og forældre tager hensyn og udviser ansvarlig opførsel overfor hinanden.
 • du lærer dit barn, at andre mennesker kan komme med anderledes baggrund, og at alle må acceptere forskellighed
 • du har forståelse for, at dit barn skal indgå i et fællesskab
At du orienterer klasseteamet, hvis du i en periode ikke er i stand til at efterleve skolens forventninger. Det kan fx være ved sygdom, skilsmisse, dødsfald etc.
 
Til personalet
 
Grejsdal Skole forventer:
At personalet er velforberedt. Ved det forstår vi, at personalet:
 • i teamet koordinerer undervisningen
 • er parat til at tage individuelle hensyn i forhold til det enkelte barns adfærd/udvikling
 • at undervisningsmaterialer er klar ved undervisningens begyndelse
 • er i klassen til tiden
At personalet vil indgå i et positivt og konstruktivt samarbejde med skolen og forældrene. Ved det forstår vi, at personalet:
 • er bekendt med skolens værdigrundlag, principper og ordensregler
 • viser forståelse for, at børnene kommer med vidt forskellig baggrund og accepterer denne forskellighed
 • i tilfælde af problemer med en elev henvender sig til forældrene
 • henvender sig til forældrene, hvis de får kendskab til mobning
 • i konfliktsituationer er parate til at vurdere en sag fra flere sider.
At personalet er loyal overfor arbejdspladsen, eksterne samarbejdspartnere, eleverne og forældre.
At alle skolens parter, personale, elever og forældre tager hensyn og udviser ansvarlig opførsel overfor hinanden, og at man tiltaler hinanden i et høfligt og pænt sprog
 
April 2008